Ôn tập Toán 6 – Tiết 1: ÔN TẬP SỐ HỌC

Tiết 1:  ÔN TẬP SỐ HỌC

Bài 1: Tìm tất cả các ước của: 8; 10; -15; -7

Hướng dẫn:

– Các  ước của 8 là:

– Các  ước của 10 là:

– Các  ước của -15 là:

– Các  ước của -7 là:

Bài 2: Tìm 5 bội của các số sau: 9; -11; -15; 7

Hướng dẫn:

– 5 bội  của 9 là:

– 5 bội  của -11 là:

– 5 bội  của -15 là:

– 5 bội  của 7 là:

 

Bài 3: Tìm số đối của các số sau: 2019; -2020; 19; 100; -15

Hướng dẫn:

Số đối của các số sau: 2019; -2020; 19; 100; -15  lần lượt là : – 2019; 2020; – 19;

 

-100; 15

Bài 4: Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau: -2020; 17; – 99; 20

Hướng dẫn:

 

Bài 5: Sắp xếp các số nguyên sau theo thức tự tăng dần:

  1. 2020; -19; 0; -100; 18
  2. 100; 2019; -15; 0; -45

Hướng dẫn:

 

Bài 6: Sắp xếp các số nguyên sau theo thức tự tăng dần:

  1. -2020; -19; 0; 100; 18
  2. 100; -2010; -15; 0; -45

Hướng dẫn:

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *