Ôn tập Toán 7 – TUẦN 20, 21, 22 ĐẠI SỐ

I/ LÝ THUYẾT

Ôn lại các câu hỏi sau:

1/ Dấu hiệu là gì? Kí hiệu?

2/ Số các giá trị ? Ký hiệu?

3/ Tần số? Ký hiệu?

4/ Cách lập bảng tần số?

II/ BÀI TẬP

1/ Làm lại các bài tập trong sách giáo khoa gồm: 2, 3, 4 trang 7-9; bài tập 6, 7, 8, 9 trang 11-12

2/ Làm bài tập sau: Qua học kỳ I ở một trường trung học, điểm kiểm tra học kỳ của một số bạn học sinh lớp 7 như sau:

8 10 7 7 8 5 9 8 10 9
8 8 7 6 8 8 8 8 10 9
8 8 6 10 10 7 7 6 8 8
  1. Dấu hiệu ở đây là gì?
  2. Số tất cả các giá trị là bao nhiêu? Có mấy giá trị khác nhau?
  3. Lập bảng “tần số”
  4. Nhận xét về số điểm cao nhất? Điểm thấp nhất? Các bạn đạt mấy điểm là chủ yếu?

HƯỚNG DẪN

Dấu hiệu là: Điểm kiểm tra học kì I
Thầy điều tra 30 bạn. Số các giá trị khác nhau là 6
Điểm (x) 5 6 7 8 9 10
Tần số ( n) 1 3 5 13 3 5 N = 30
Nhận xét: Điểm cao nhất là 10 điểm
                  Điểm thấp nhất là 5 điểm
                  Đa số các bạn làm bài đạt điểm 8

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *