– Trường THCS Tân Kiều ngày nay được hình thành và phát triển từ trường phổ thông cơ sở Mỹ Hoà 2 (là trường Tiểu học), ban đầu chỉ với 1 lớp 6 với khoảng 15 học sinh. Năm học 1984-1985 cùng với sự tách xã Tân Kiều từ xã Mỹ Hoà, trường PTCS Tân Kiều 1 được hình thành và tách ra khỏi trường PTCS Mỹ Hòa 2.

– Năm học 1985-1986 trường được xây dựng cơ sở riêng với 05 phòng học, 01 phòng làm việc, trường có 04 lớp cấp 2 với 130 học sinh.

– Ngày 17 tháng 8 năm 1992 trường PTCS Tân Kiều 1 được tách ra thành 2 trường: PTTH (cấp 2)Tân Kiều, các lớp 1 còn lại đổi tên thành trường tiểu học Tân Kiều 1.

– Năm học 1996-1997 Trường PTTH cấp 2 Tân Kiều được đổi tên thành trường THCS Tân Kiều cho đến ngày hôm nay.

– Năm học 2002-2003 trường được xây dựng thêm 06 phòng học, 02 phòng chức năng do ngân hàng phát triển Châu Á ADB đầu tư xây dựng, trường phát triển được 13 lớp với 554 học sinh.

– Năm học 2004-2005 trường phát triển được 17 lớp với 781 học sinh. Có 04 tổ CM, số CB-GV: 36.

– Năm học 2005-2006 Trường có 13 lớp với 601 học sinh, có 3 tổ CM, CB-GV: 29.

– Năm học 2006-2007,  trường được xây dựng thêm 05 phòng học, 03 phòng chức năng, có 14 lớp với 582 học sinh, có 03 tổ CM , CB-GV-NV: 33.

– Năm học 2007-2008, trường có 13 lớp với 521 học sinh, có 03 tổ chuyên môn, CB-GV-NV: 34.

– Năm học 2008-2009, trường có 12 lớp với 461 học sinh, có 03 tổ chuyên môn, CB-GV-NV: 34.

– Năm học 2009-2010, trường có 14 lớp với 472 học sinh, có 03 tổ chuyên môn, CB-GV-NV: 38.

– Năm học 2010-2011, trường có 14 lớp với 463 học sinh, có 03 tổ chuyên môn, CB-GV-NV: 37.